#493
<εεγορον> ну что, генту-чан
<εεγορον> уезжаю я от вас
<εεγορον> к жене, к ребенку
<pimiento_work> εεγορον: перед тобой поставили выбор?

            -- (gentoo@conference.gentoo.ru)
пруфлинк цитату прислал krigstask (2010-09-22 14:41)